pomoc społeczna kiedy się należy

 
Tytuł:pomoc społeczna kiedy się należy
Url:https://ksiegarnia-prawnicza.com.pl/pomoc-spoleczna-160
Opis: 
 Przeczytaj pomoc społeczna jako instytucja posiadany poprzez jednostkę pomocy społecznej własność trwały razem z upływem czasu traci swą wartość początkową Wyrazem jej zmniejszenia jest okresowe korygowanie wartości początkowej aktywów trwałych (z wyjątkiem dóbr kultury dodatkowo gruntów) o wartość zużycia (umorzenia)Wyrażona w pieniądzu wartość dokonanego umorzenia, obciążająca koszty aktywności jednostki, stanowi amortyzację Zgodnie z rozwiązaniami pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami RachU Jednakże, ustalając normy umarzania lub amortyzacji, jednostka może przyjąć stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ewentualnie stawki określone poprzez dysponenta części budżetowej bądź zarząd jednostki samorządu terytorialnego Tym samym pomoc społeczna bez zakwaterowania osób w podeszłym wieku daje możliwość indywidualnego określenia zasad utraty wartości majątku trwałego, wpływając na wysokość rocznych kosztów funkcjonowania (w postaci amortyzacji)

 

This template downloaded form free website templates